Ūkio valdymo sistemos

Gyvulių pavarytuvai ir atskyrimas
Rujos nustatymas ir sveikatos valdymas
DairyManagementSystem 21
DairyFeed C sistema
Rescounter II+ Aktyvumo stebėsena
Produktyvi banda su CowScout