DairyManagementSystem 21 - Žemtiekimas

DairyManagementSystem 21

Kiekvienas, norintis vykdyti sėkmingą pieno gamybą, turi įvertinti visus lemiančius faktorius. Tai apima visų reikalingų duomenų surinkimą ir stebėjimą, būtiną svarbiems ir teisingiems sprendimams ūkyje. Mūsų į ateitį orientuota bandos valdymo sistema DMS 21 yra patikimas partneris, teikiantis optimalią pagalbą: maksimalus lankstumas minimaliais kaštais – geriausios sąlygos sėkmingos ateities užtikrinimui!
DairyManagementSystem 21

Precizinė gyvulininkystė – daug daugiau nei tik elektroninis gyvulių atpažinimas
Akivaizdu, kad šalia duomenų kaupimo, jų monitoringo, administravimo ir valdymo, interaktyvus apsikeitimas duomenimis taps vis svarbesnis ateityje. Elektroninis gyvulių atpažinimas įgalina melžimo valdymo programą DairyManagementSystem 21 automatiškai saugoti techninius gamybos duomenis naudojant kartu su bandos valdymo programa DairyPlan C21. Pieno primilžis, jo elektrinis laidumas, pašaro kiekis, svoris ir aktyvumo stebėjimo duomenys yra svarbi informacija optimaliam bandos valdymui užtikrinti
Tai reiškia:
• produktyvumo optimizavimą
• bandos sveikatingumo optimizavimą
• bandos veisimo optimizavimą
• šėrimo optimizavimą
• darbo našumo optimizavimą
• produktų kokybės užtikrinimą

Informacija iš DairyPlan
DMS ID atpažinimo sistema iš GEA yra būtina automatiniam kiekvieno atskiro gyvulio duomenų kaupimui ir apdorojimui. Ši informacija yra Jūsų „duona kasdieninė“, užtikrinanti sėkmingą bandos valdymą. Tiek melžimo aikštelėje, tiek bandos valdymo kompiuteryje bet kuris gyvulys su sumažėjusiu produktyvumu ir aukštu pieno elektriniu laidumu automatiškai rodomas kaip įtartinas mastito atvejis.

PDFmygtukas