Glaustai ir konkrečiai apie paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - Žemtiekimas

Blog

Glaustai ir konkrečiai apie paramą investicijoms į žemės ūkio valdas

Sumer's here!

Iki 2023 metų lapkričio 3 d. ūkininkai kviečiami teikti NMA paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai jau trečiasis šiais metais paraiškų priėmimo etapas, kuriam skirta daugiau nei 71,4 mln. eurų bendra paramos suma. Dalinamės glaustai ir aiškiai UAB „Agroterraׅ“ pateikta paramos esmės ir prioritetinių balų skaičiavimo informacija.

Dvejojate dėl galimybės pretenduoti į paramą? Užpildykite užklausą ir mes mielai nemokamai paskaičiuosime Jūsų prioritetinius balus ir objektyviai įvertinsime galimybes gauti ES paramą Jūsų ūkio modernizacijai.

Bendros paramos sumos

Pienininkystė 20,6 mln. Eur
Grūdai ir kt. augalininkystė 19,0 mln. Eur
Mėsinė gyvulininkystė 18,0 mln. Eur
Sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė 13,8 mln. Eur
Iš viso 71,4 mln. Eur

Paramos sumos projektui

Jeigu didžiąją dalį sudaro technika 300 tūkst. Eur parama
Jeigu 75 proc. projekto sudaro statyba ir pastatų įranga 600 tūkst. Eur parama

 Paramos intensyvumas

Grūdai 40 proc.
Kiti sektoriai 50 proc.
Jauni ūkiai (iki 41 m., ūkis nuo 2018.09) +20 proc.
Nepalankios teritorijos (virš 50 proc. ploto) +20 proc.
Kooperatyvai +20 proc.

 Remiamos investicijos

Grūdų sektorius tik: išmanūs purkštuvai, išmanūs barstytuvai, statyba (traktoriai netinka)
Kiti sektoriai visa technika (įskaitant traktorius), įranga, statyba susiję su veikla

BALAI

PIENININKYSTĖ

Nr. Kriterijai Galimas balų kiekis Maksimalus galimas balų kiekis BALAI
1 TURIMAS KARVIŲ SKAIČIUS
Melžiamų karvių kiekis ūkyje paraiškos teikimo metu 10-50 karvių 25 25
51-100 karvių 20
101-200 karvių 15
2 ĮSIPAREIGOJAMA PADIDINTI GAMYBĄ
Kai dabar laikoma iki 60 melžiamų karvių Per 4 m. bus nemažiau 75 melžiamų karvių 20 30
Per 4 m. bus nemažiau 150 melžiamų karvių 30
Kai dabar laikoma 61 ar daugiau melžiamų karvių Per 4 m. bus nemažiau +30% melžiamų karvių 20
Per 4 m. bus nemažiau +60% melžiamų karvių 30
Numatoma didinti pieno gamybą

1 – 20 proc.

ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos (t) padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais.

1 proc. = +1 balas.

1-20
3 APLINKOSAUGA
2023 m. pasėlių deklaracijoje 2014-2020 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės sudaro nemažiau 10% ŽŪN 10 15
Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15
Įsipareigojama pereiti prie ekologinio ūkininkavimo (100%) 10
Vykdoma gamyba pagal NKP reikalavimus 10
KITI BALAI
4 Naudojama ir (arba) numatyta investuoti į saulės ar vėjo elektrinę

(bus gaminama nemažiau 15% suvartojamos el. energijos)

5 5
5 Nepalankios vietovės

(>50% deklaruotų ŽŪN, iš jo pievos >50%)

10 10
6 Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m.) 5 5
7 Pripažintas kooperatyvas arba pripažinto koop narys, ilgiau kaip 1 metus ir vykdo daugiau kaip 50 proc. apyvartą. 5 5
8 Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP šią paramos priemonę. 5 5
  IŠ VISO   100  

 

BALAI

MĖSINĖ GYVULININKYSTĖ IR PAUKŠTININKYSTĖ

Nr. Kriterijai Galimas balų kiekis Maksimalus galimas balų kiekis BALAI
1 INVESTICIJOS Į ŠESD      
Investuojama į technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją Jau investuota

2021 09 – 2023 08 laikotarpyje

5 10
Bus investuojama į ŠESD.

1% tinkamų išlaidų = 1 balas

1-10
2 ESAMAS ŪKIO VED
Nuo 8.000 iki 50.000 Eur 20 20
Didesnis nei 50.000 iki 100.000 Eur 15
Didesnis nei 100.000 iki 150.000 Eur 10
3 ĮSIPAREIGOJAMA PADIDINTI GAMYBĄ
Padidinti ir išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc.

Laikant – vienetais  arba  parduodant – tonomis.

1 proc. = +1 balas.

Paukštininkystė – nuo 2 metų po projekto įgyvendinimo

Gyvulininkystė – nuo 4 metų po projekto įgyvendinimo

1-10 10
4 APLINKOSAUGA      
2023 m. pasėlių deklaracijoje 2014-2020 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės sudaro nemažiau 10% ŽŪN 10 15
Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15
Įsipareigojama pereiti prie ekologinio ūkininkavimo (100%) 10
Vykdoma gamyba pagal NKP reikalavimus 10
5 INVESTICIJOS Į GYVŪNŲ GEROVĘ
Galvijininkystės ir ožkininkystė– laisvas laikymas pastatuose, diendaržiai, vėsinimo sistemos;

Avininkystės ir triušininkystė – laisvas laikymas ne narvuose;

Kiaulininkystės – laisvas kiaulių laikymas, natūralių aplinkos gerinimo medžiagų tiekimas, pastatų oro kokybės sistemų, pastatų temperatūros reguliavimo sistemų, automatinių pašarų tiekimo sistemų diegimas;

Mėsinė paukštininkystė – tankis ne didesnis kaip 33 kg / m2;

Kiaušinių gamyba – laikymas grindinėse paukštidėse.

1 investicijų proc. = +1 balas

1-15 15
KITI BALAI
6 Naudojama ir (arba) investuojama į saulės ar vėjo elektrinę

(bus gaminama nemažiau 15% suvartojamos el. energijos)

5 5
7 Nepalankios vietovės

Galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė arba triušininkystės  – >50% deklaruotų ŽŪN, iš jų pievos >50%;

Kiaulininkystei ir paukštininkystė – >50% deklaruotų ŽŪN

10 10
8 Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m.) 5 5
9 Pripažintas kooperatyvas arba pripažinto koop. narys, ilgiau kaip 1 metus ir vykdo daugiau kaip 50 proc. apyvartą. 5 5
10 Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP šią paramos priemonę. 5 5
  IŠ VISO   100  

 

BALAI

VISI AUGALININKYSTĖS SEKTORIAI

Nr. Kriterijai Galimas balų kiekis Maksimalus galimas balų kiekis BALAI
1 ESAMAS ŪKIO VED
Nuo 8.000 iki 50.000 Eur 20 20
Didesnis nei 50.000 iki 100.000 Eur 15
Didesnis nei 100.000 iki 150.000 Eur 10
2 ĮSIPAREIGOJAMA PADIDINTI GAMYBĄ
Padidinti ir išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc.

Plotas ha  arba  Gamyba t  arba  Pardavimai Eur

1 proc. = 1 balas.

Grūdai, daržovės, braškės nuo 2 metų po projekto užbaigimo.

Sodai, uogos nuo 4 metų po projekto užbaigimo.

1-15 15
3 INVESTICIJOS Į PRODUKCIJOS KOKYBĘ
Projekte numatyta (dydis ir kaina nesvarbu):

·        saugyklos su šaldymo ar mikroklimato įranga,

·        specializuota saugyklų technika ir įranga,

·        specializuota rūšiavimo, prekinio paruošimo,

·        derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius),

·        krovininis transportas su temperatūriniu rėžimu.

15 15
4 APLINKOSAUGA      
2023 m. pasėlių deklaracijoje 2014-2020 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės sudaro nemažiau 10% ŽŪN 10 15
Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15
Įsipareigojama pereiti prie ekologinio ūkininkavimo (100%) 10
Vykdoma gamyba pagal NKP reikalavimus 10
KITI BALAI
5 Naudojama ir (arba) investuojama į saulės ar vėjo elektrinę

(pagaminama nemažiau 15% suvartojamos el. energijos)

5 5
6 Numatyta sumažinti mineralinių trąšų ir cheminių 20 proc. (t/ha)

Lyginant su 2022 m. Antrais metais po projekto pabaigos

5 5
7 Numatytos investicijos į rizikos mažinimą esant nepalankiems klimato ir aplinkos reiškiniams (dydis nesvarbu) 10 10
8 Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m.) 5 5
9 Pripažintas kooperatyvas arba pripažinto koop narys, ilgiau kaip 1 metus ir vykdo daugiau kaip 50 proc. apyvartą. 5 5
10 Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP šią paramos priemonę. 5 5
  IŠ VISO   100