DairyFeed C sistema

DairyFeed C DairyFeed C
DairyFeed C DairyFeed C yra šėrimo koncentratais optimizavimo sistema, kuri tiksliai nustato pašaro kiekį reikiamu metu. Optimalus kiekvieno gyvulio šėrimas yra vienas esminių reikalavimų kasdieniame bandos gyvenime. Dairy Feed C programą sudaro kompiuterinė bandos valdymo sistema DairyPlan C21 ir šėrimo stotelės melžimo vietoje. Koncentratai dozuojami pagal naujausias pašarų racionų tendencijas. Kai tik karvės buvimą šėrimo vietoje užfiksuoja Responder davikliai ant kaklo ar kojos arba Rescounter daviklis ant kaklo pagal bandos valdymo programą DairyPlan C21, ji gauna skirtą individualų pašaro kiekį. Centralizuotos pašarų racionų sistemos Dairy Feed C, integruotos į bandos valdymo programą DairyPlan C21,
Privalumai:
• Sklandus šėrimo valdymo įtraukimas į sudėtingą bandos valdymo sistemą;
• Dinamiškas pašarų atidavimas per laikotarpį – kiekvienas gyvulys gauna savo dienos racioną, laikantis visų gyvulių šėrimo principų;
• Keitimo galimybės, kai aplinkybės reikalauja šerti nereguliariai;
• Lengvas dienos racionų įvedimas;
• Automatinis koncentratų kiekio apskaičiavimas pagal išmilžį ir turimą gyvulio kondicijos įvertinimą.
Naudojantis melžimo aikštelėje automatizuota šėrimo sistema DairyFeed C-8000, galima naudoti šėrimui iki keturių skirtingų pašarų receptų. Gyvulys atpažįstamas, ir tūrio dozatoriai kiekvienoje stotelėje užtikrina tikslų pašaro pateikimą. Sistema veikia tiksliai, nepriklausomai nuo tiekiamo pašaro kiekio ir granuliavimo tipo. Ilgos, uždaros DairyFeed C šėrimo stotelės (individualios DairyFeed C-S80, dvigubos DairyFeed C-D80 arba sieninės DairyFeed D-W80) sukurtos, norint išvengti šėrimo metu gyvulių tarpusavio kontaktų ar rujojančių karvių aktyvumo pasireiškimo. Tai užtikrina aplinką be streso ir padidina pa- šarų suėdamumą, nepriklausomai nuo pasirinkto modelio. GEA siūlo ir alternatyvų DairyFeed C sprendimą, paremtą individualiu procesoriumi C16, nereikalaujantį kompiuterinės programos DairyPlan. Su šia įranga galima šerti iki 250 karvių trimis pašarų racionais, naudojant 16 šėrimo stotelių. DairyPlan Kompiuterinė bandos valdymo programa DairyPlan C21 – nesudėtinga vartotojui naudoti ir plačias bandos produktyvumo, aktyvumo, duomenų kaupimo ir analizės bei bandos kontrolės galimybes turinti programinė įranga.
dairyfeed2
Pagrindinės DairyPlan C21 savybės:
• Melžimo proceso parametrų fiksavimas ir analizė – programa stebi visą melžimo eigą, tikrindama esamų melžimo parametrų atitikimą gamintojo nustatytiems. Informacija apie šių parametrų neatitikimus yra kaupiama atmintyje ir pateikiama naudotojui arba techninės priežiūros specialistui.
• Gyvulių produktyvumo duomenų fiksavimas ir analizė – programa atmintyje kaupia duomenis apie mel- žimų skaičių, primelžto pieno kiekį ir melžimo laiką bei trukmę, pieno el. laidumą individualiam gyvuliui, gyvulių grupėms ir visai bandai bei leidžia vartotoją formuoti ataskaitas pagal pageidaujamus parametrus.
• Pieno kokybės analizių fiksavimas ir analizė – specialios duomenų importo (įkėlimo) funkcijos dėka duomenis apie kiekvienos karvės pieno kokybę iš VĮ „Pieno tyrimai“ galima įkelti ir automatiškai priskirti konkrečiam gyvuliui bei vesti ilgalaikę šių duomenų apskaitą. 9 Gyvulininkystės įranga ir reikmenys
• Koncentruotų pašarų išdavimo kontrolė ir analizė – bandos valdymo programoje nustatomi parametrai gyvulių šėrimo koncentruotais granuliuotais pašarais robotizuotoje melžimo sistemoje MIone arba šėrimo boksuose.
• Pieno šaldymo ir šaldytuvo plovimo parametrų fiksavimas ir analizė – programa DairyPlan seka ir kaupia duomenis apie pieno aušintuvo T-Cool veikimo (aušinimo) laiko, trukmės, plovimų trukmės ir laiko, pieno kiekio ir kt. parametrus. Nukrypimai nuo nustatytų parametrų vartotojui pateikiami informacinėmis žinutėmis.
• Bendros informacijos apie gyvulį ir bandą apdorojimas – gyvulių identifikaciniai duomenys, gyvulių skaičius, gyvulių priskyrimas šėrimo grupei, veršiavimųsi data ir skaičius, veršelių lytis ir kt. duomenys.
• Veterinarinių veiksmų įvedimas ir analizė – veterinarijos specialistas gali vesti visai bandai ir individualiam gyvuliui atliktų veterinarinių veiksmų (sėklinimas, skiepijimas, gydymas ir pan.) apskaitą ir gauti ataskaitas bei automatiškai atskirti gyvulius šiems veiksmams po melžimo. Programoje galima sukurti sėklinimui naudojamų bulių duomenų banką ir vesti apskaitą apie kiekvieno buliaus spermos panaudojimą individualios karvės sėklinimui, sėklinimų skaičių ir spermos kokybę.
• Vaistų nurašymo programa – veterinarijos specialistas gali suformuoti savo naudojamų medikamentų ir kitų priemonių duomenų bazę ir vesti jos apskaitą visai bandai arba individualiam gyvuliui (sunaudotų vaistų kiekis, likutis, kaina, savikaina ir kt.).
• Rujos nustatymo kalendorius – pagal gyvulių apskaitos duomenis bandos valdymo programa DairyPlan C21 specialiame rujos kalendoriuje atvaizduoja kiekvieną karvę su esamu jos reprodukciniu statusu, laktacijos faze, aukšto aktyvumo karvėmis, rujos identifikacija. Kartu patiekiama ir naujausia programinė įranga – Karvių identifikavimo sistema su rujos nustatymu CowScout, kuri duomenis apdoroja ir siunčia realiuoju laiku vartotojui, esančiam bet kokioje vietoje, pasiekiamoje išmaniuoju telefonu arba internetiniu ryšiu, su nešiojamuoju kompiuteriu. Tai leidžia karvių rują stebėti ir fiksuoti tiksliau bei parinkti optimalų sėklinimo laiką.
PDFmygtukas